Rond juni 2018 zullen de tandartstarieven van 2019 bekend worden gemaakt door de NZa. Gebruikelijk is dat de tarieven ingaan op 01-01-2019 en gelden tot 31-12-2019.

Groep / CodeKosten M/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2019
Verdoving (A-codes)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdovingn.n.b.
A15Oppervlakte verdoving Oppervlakte verdovingn.n.b.
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatie Behandeling onder algehele narcose of sedatieKostprijs
Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
B10Introductie roesje (lachgassedatie) Introductie roesje (lachgassedatie)n.n.b.
B11Toediening roesje (lachgassedatie) Toediening roesje (lachgassedatie)n.n.b.
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Overheadkosten roesje (lachgassedatie)n.n.b.
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C11Periodieke controle Periodieke controlen.n.b.
C13Probleemgericht consult Probleemgericht consultn.n.b.
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragenn.n.b.
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplann.n.b.
C29Ja *Studiemodellen t.b.v. behandelplan Studiemodellen t.b.v. behandelplann.n.b.
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaakn.n.b.
C80Mondzorg aan huis Mondzorg aan huisn.n.b.
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose Voorbereiding behandeling onder algehele narcosen.n.b.
C85Weekendbehandeling Weekendbehandelingn.n.b.
C86Avondbehandeling Avondbehandelingn.n.b.
C87Nachtbehandeling Nachtbehandelingn.n.b.
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
E01Wortelkanaalbehandeling consult Wortelkanaalbehandeling consultn.n.b.
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consultn.n.b.
E03Consult na tandheelkundig ongeval Consult na tandheelkundig ongevaln.n.b.
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumentenn.n.b.
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaaln.n.b.
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalenn.n.b.
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalenn.n.b.
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalenn.n.b.
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zittingn.n.b.
E31Snij-/ hoektand Snij-/ hoektandn.n.b.
E32Premolaar Premolaarn.n.b.
E33Molaar Molaarn.n.b.
E34Ja *Aanbrengen retrograde vulling Aanbrengen retrograde vullingn.n.b.
E36Ja *Het trekken van een element met re-implantatie Het trekken van een element met re-implantatien.n.b.
E37Kijkoperatie Kijkoperatien.n.b.
E40Directe pulpa-overkapping Directe pulpa-overkappingn.n.b.
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongevaln.n.b.
E43Ja *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongevaln.n.b.
E44Verwijderen spalk, per element Verwijderen spalk, per elementn.n.b.
E45Aanbrengen rubberdam Aanbrengen rubberdamn.n.b.
E51Verwijderen van kroon of brug Verwijderen van kroon of brugn.n.b.
E52Moeilijke wortelkanaalopening Moeilijke wortelkanaalopeningn.n.b.
E53Verwijderen van wortelstift Verwijderen van wortelstiftn.n.b.
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaaln.n.b.
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaaln.n.b.
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade Voortgezette behandeling met iatrogene schaden.n.b.
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Behandeling van element met uitzonderlijke anatomien.n.b.
E60Ja *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefseln.n.b.
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zittingn.n.b.
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zittingn.n.b.
E63Ja *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaaln.n.b.
E64Afsluiting van open wortelpunt Afsluiting van open wortelpuntn.n.b.
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement Wortelkanaalbehandeling van melkelementn.n.b.
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaaln.n.b.
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaaln.n.b.
E85Elektronische lengtebepaling Elektronische lengtebepalingn.n.b.
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingn.n.b.
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingn.n.b.
E90Inwendig bleken, eerste zitting Inwendig bleken, eerste zittingn.n.b.
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting Inwendig bleken, elke volgende zittingn.n.b.
E97Ja *Uitwendig bleken per kaak Uitwendig bleken per kaakn.n.b.
E98Materialen voor thuisbleken Materialen voor thuisblekenKostprijs
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)n.n.b.
G02Spieractiviteitsmeting en registratie Spieractiviteitsmeting en registratien.n.b.
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandelingn.n.b.
G10Niet-standaard beetregistratie Niet-standaard beetregistratien.n.b.
G11Scharnierasbepaling Scharnierasbepalingn.n.b.
G12Centrale relatiebepaling Centrale relatiebepalingn.n.b.
G13Protrale/laterale bepalingen Protrale/laterale bepalingenn.n.b.
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratien.n.b.
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte Toeslag voor het behouden van beethoogten.n.b.
G16Therapeutische positiebepaling Therapeutische positiebepalingn.n.b.
G20Beetregistratie intra-oraal Beetregistratie intra-oraaln.n.b.
G33Ja *Aanbrengen front/hoektandgeleiding Aanbrengen front/hoektandgeleidingn.n.b.
G61Instructie spieroefeningen Instructie spieroefeningenn.n.b.
G62Ja *Occlusale spalk Occlusale spalkn.n.b.
G63Ja *Repositiespalk Repositiespalkn.n.b.
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties Controlebezoek spalk inclusief kleine correctiesn.n.b.
G65Ja *Indirect planmatig inslijpen Indirect planmatig inslijpenn.n.b.
G66Biofeedbacktherapie Biofeedbacktherapien.n.b.
G67Behandeling triggerpoint Behandeling triggerpointn.n.b.
G68Ja *Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdrukn.n.b.
G69Ja *Opbeetplaat Opbeetplaatn.n.b.
G71Ja *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)n.n.b.
G72Controlebezoek MRA Controlebezoek MRAn.n.b.
G73Ja *Reparatie MRA met afdruk Reparatie MRA met afdrukn.n.b.
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11Trekken tand of kies Trekken tand of kiesn.n.b.
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrantn.n.b.
H21Kosten hechtmateriaal Kosten hechtmateriaaln.n.b.
H26Hechten weke delen Hechten weke delenn.n.b.
H33Hemisectie van een molaar Hemisectie van een molaarn.n.b.
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklapn.n.b.
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaakn.n.b.
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Verwijderen van het lipbandje of tongriempjen.n.b.
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluitingn.n.b.
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluitingn.n.b.
H44Primaire antrumsluiting Primaire antrumsluitingn.n.b.
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandelingn.n.b.
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandelingn.n.b.
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak Behandeling kaakbreuk, per kaakn.n.b.
H60Marsupialisatie Marsupialisatien.n.b.
H65Primaire sluiting Primaire sluitingn.n.b.
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaakn.n.b.
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaakn.n.b.
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaakn.n.b.
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaakn.n.b.
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel Bn.n.b.
Implantaten (J-codes)
J01Initieel onderzoek implantologie Initieel onderzoek implantologien.n.b.
J02Ja *Verlengd onderzoek implantologie Verlengd onderzoek implantologien.n.b.
J03Ja *Proefopstelling Proefopstellingn.n.b.
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan Implantaatpositionering op grond van CT-scann.n.b.
J06Vrijleggen foramen mentale Vrijleggen foramen mentalen.n.b.
J07Ja *Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
J08Ja *Aanbrengen botvervangers in extractie wond Aanbrengen botvervangers in extractie wondn.n.b.
J09Ja *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelftn.n.b.
J10Ja *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zittingn.n.b.
J11Prepareren donorplaats Prepareren donorplaatsn.n.b.
J12Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftn.n.b.
J13Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zittingn.n.b.
J15Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelftn.n.b.
J16Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelftn.n.b.
J17Ja *Aanvullende ophoging bodem bijholte Aanvullende ophoging bodem bijholten.n.b.
J18Ja *Ophoging bodem bijholte orthograad Ophoging bodem bijholte orthograadn.n.b.
J19Toeslag esthetische zone Toeslag esthetische zonen.n.b.
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak Plaatsen eerste implantaat per kaakn.n.b.
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wondn.n.b.
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wondn.n.b.
J23Ja *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)n.n.b.
J24Ja *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wondn.n.b.
J25Ja *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wondn.n.b.
J26Moeizaam verwijderen implantaat Moeizaam verwijderen implantaatn.n.b.
J27Vervangen implantaat Vervangen implantaatn.n.b.
J30Bindweefseltransplantaat, eerste Bindweefseltransplantaat, eersten.n.b.
J31Volgende bindweefseltransplantaat Volgende bindweefseltransplantaatn.n.b.
J32Ja *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroefn.n.b.
J33Kosten implantaat Kosten implantaatn.n.b.
J40Ja *Twee magneten/drukknoppen Twee magneten/drukknoppenn.n.b.
J41Ja *Elke volgende magneet, drukknop Elke volgende magneet, drukknopn.n.b.
J42Ja *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaakn.n.b.
J43Ja *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaakn.n.b.
J44Ja *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroonn.n.b.
J50Ja *Boven- en onder klikgebit Boven- en onder klikgebitn.n.b.
J51Ja *Onder-klikgebit Onder-klikgebitn.n.b.
J52Ja *Boven-klikgebit Boven-klikgebitn.n.b.
J53Ja *Omvorming klikgebit Omvorming klikgebitn.n.b.
J54Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantatenn.n.b.
J55Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantatenn.n.b.
J56Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantatenn.n.b.
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantatenn.n.b.
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantatenn.n.b.
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantatenn.n.b.
J60Specifiek consult nazorg implantologie Specifiek consult nazorg implantologien.n.b.
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie Uitgebreid consult nazorg implantologien.n.b.
J70Ja *Opvullen zonder staafdemontage Opvullen zonder staafdemontagen.n.b.
J71Ja *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Opvullen met staafdemontage op twee implantatenn.n.b.
J72Ja *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantatenn.n.b.
J73Ja *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantatenn.n.b.
J74Ja *Reparatie zonder staafdemontage Reparatie zonder staafdemontagen.n.b.
J75Ja *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Reparatie met staafdemontage op twee implantatenn.n.b.
J76Ja *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantatenn.n.b.
J77Ja *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantatenn.n.b.
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebitn.n.b.
J97Overheadkosten implantaten Overheadkosten implantatenn.n.b.
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Overheadkosten pre-implantologische chirurgien.n.b.
Preventieve mondzorg (M-codes)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minutenn.n.b.
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minutenn.n.b.
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten Gebitsreiniging, per vijf minutenn.n.b.
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement Beslijpen en/of behandelen melkelementn.n.b.
M10Fluoridebehandeling, methode I Fluoridebehandeling, methode In.n.b.
M20Fluoridebehandeling, methode II Fluoridebehandeling, methode IIn.n.b.
M32Ja *Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoekn.n.b.
M61Ja *Mondbeschermer Mondbeschermern.n.b.
Kunstgebitten (P-codes)
P01Ja *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakn.n.b.
P02Ja *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakn.n.b.
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaakn.n.b.
P04Ja *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaakn.n.b.
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaakn.n.b.
P07Ja *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaakn.n.b.
P08Ja *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaakn.n.b.
P10Ja *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementenn.n.b.
P14Individuele afdruk met randopbouw Individuele afdruk met randopbouwn.n.b.
P15Ja *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementenn.n.b.
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsn.n.b.
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuurn.n.b.
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstharsn.n.b.
P21Ja *Volledig kunstgebit bovenkaak Volledig kunstgebit bovenkaakn.n.b.
P25Ja *Volledig kunstgebit onderkaak Volledig kunstgebit onderkaakn.n.b.
P27Reoccluderen Reoccluderenn.n.b.
P28Naregistratie en remounten Naregistratie en remountenn.n.b.
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebitn.n.b.
P30Ja *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Volledig kunstgebit boven- en onderkaakn.n.b.
P31Ja *Wortelkap met stift Wortelkap met stiftn.n.b.
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhulsn.n.b.
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppelingn.n.b.
P34Ja *Frame kunstgebit, 1-4 elementen Frame kunstgebit, 1-4 elementenn.n.b.
P35Ja *Frame kunstgebit, 5-13 elementen Frame kunstgebit, 5-13 elementenn.n.b.
P36Individuele afdruk zonder randopbouw Individuele afdruk zonder randopbouwn.n.b.
P37Frontopstelling in aparte zitting Frontopstelling in aparte zittingn.n.b.
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuurn.n.b.
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone Toeslag voor bepaling neutrale zonen.n.b.
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen elementn.n.b.
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Toeslag voor relinen van alginaatafdrukn.n.b.
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Toeslag voor specifieke A-zone-bepalingn.n.b.
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Toeslag voor extra beetbepaling met waswallenn.n.b.
P45Ja *Noodkunstgebit Noodkunstgebitn.n.b.
P51Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaakn.n.b.
P52Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaakn.n.b.
P53Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaakn.n.b.
P54Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaakn.n.b.
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaakn.n.b.
P57Ja *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaakn.n.b.
P58Ja *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaakn.n.b.
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebitn.n.b.
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebitn.n.b.
P70Ja *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaakn.n.b.
P78Ja *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaakn.n.b.
P79Ja *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaakn.n.b.
Kronen en bruggen (R-codes)
R08Ja *Eenvlaks composiet inlay Eenvlaks composiet inlayn.n.b.
R09Ja *Tweevlaks composiet inlay Tweevlaks composiet inlayn.n.b.
R10Ja *Drievlaks composiet inlay Drievlaks composiet inlayn.n.b.
R11Ja *Eenvlaksinlay Eenvlaksinlayn.n.b.
R12Ja *Tweevlaksinlay Tweevlaksinlayn.n.b.
R13Ja *Drievlaksinlay Drievlaksinlayn.n.b.
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauratiesn.n.b.
R24Ja *Kroon Kroonn.n.b.
R28Ja *Endokroon, indirect vervaardigd Endokroon, indirect vervaardigdn.n.b.
R29Ja *Confectiekroon Confectiekroonn.n.b.
R31Opbouw plastisch materiaal Opbouw plastisch materiaaln.n.b.
R32Ja *Gegoten opbouw, indirecte methode Gegoten opbouw, indirecte methoden.n.b.
R33Ja *Gegoten opbouw, directe methode Gegoten opbouw, directe methoden.n.b.
R40Ja *Eerste brugtussendeel Eerste brugtussendeeln.n.b.
R45Ja *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeeln.n.b.
R46Ja *Brugverankering, per anker Brugverankering, per ankern.n.b.
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementenn.n.b.
R50Ja *Metalen fixatiekap met afdruk Metalen fixatiekap met afdrukn.n.b.
R55Ja *Gipsslot met extra afdruk Gipsslot met extra afdrukn.n.b.
R60Ja *Plakbrug zonder preparatie Plakbrug zonder preparatien.n.b.
R61Ja *Plakbrug met preparatie Plakbrug met preparatien.n.b.
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeeln.n.b.
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van tween.n.b.
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Toeslag voor kroon onder bestaand frame-ankern.n.b.
R71Ja *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mondn.n.b.
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal Vernieuwen schildje van plastisch materiaaln.n.b.
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildjen.n.b.
R74Ja *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Opnieuw vastzetten niet plastische restauratiesn.n.b.
R75Ja *Opnieuw vastzetten plakbrug Opnieuw vastzetten plakbrugn.n.b.
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroonn.n.b.
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)elementn.n.b.
R78Ja *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatien.n.b.
R79Ja *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Schildje van keramiek of kunststof, met preparatien.n.b.
R80Ja *Temporaire, eerste voorziening Temporaire, eerste voorzieningn.n.b.
R85Ja *Temporaire, volgende voorziening Temporaire, volgende voorzieningn.n.b.
R90Ja *Gedeeltelijk voltooid werk Gedeeltelijk voltooid werkKostprijs
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Onderzoek van het tandvlees met pocketstatusn.n.b.
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatusn.n.b.
T21Grondig reinigen wortel, complex Grondig reinigen wortel, complexn.n.b.
T22Grondig reinigen wortel, standaard Grondig reinigen wortel, standaardn.n.b.
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandelingn.n.b.
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandelingn.n.b.
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordelingn.n.b.
T41Beperkt consult parodontale nazorg Beperkt consult parodontale nazorgn.n.b.
T42Consult parodontale nazorg Consult parodontale nazorgn.n.b.
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg Uitgebreid consult parodontale nazorgn.n.b.
T44Complex consultparodontale nazorg Complex consultparodontale nazorgn.n.b.
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandartsn.n.b.
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënistn.n.b.
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandartsn.n.b.
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënistn.n.b.
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandartsn.n.b.
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienistn.n.b.
T57Ja *Toepassing lokaal medicament Toepassing lokaal medicamentn.n.b.
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus Evaluatie-onderzoek met pocketstatusn.n.b.
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatusn.n.b.
T70Flapoperatie tussen 2 elementen Flapoperatie tussen 2 elementenn.n.b.
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Flapoperatie per sextant (één zesde deel)n.n.b.
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)n.n.b.
T73Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kortn.n.b.
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreidn.n.b.
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatusn.n.b.
T76Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiekn.n.b.
T80Tandvleestransplantaat Tandvleestransplantaatn.n.b.
T81Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiekn.n.b.
T82Tandvleescorrectie per element Tandvleescorrectie per elementn.n.b.
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)n.n.b.
T84Ja *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)n.n.b.
T85Ja *Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementn.n.b.
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaaln.n.b.
T87Kroonverlenging per element Kroonverlenging per elementn.n.b.
T88Kroonverlenging per sextant Kroonverlenging per sextantn.n.b.
T89Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kortn.n.b.
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreidn.n.b.
T91Pocketregistratie Pocketregistratien.n.b.
T92Parodontiumregistratie Parodontiumregistratien.n.b.
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandelingn.n.b.
T94Behandeling tandvleesabces Behandeling tandvleesabcesn.n.b.
T95Ja *(Draad)Spalk (Draad)Spalkn.n.b.
T96Uitgebreide voedingsanalyse Uitgebreide voedingsanalysen.n.b.
Uurtarieven (U-codes)
U05Ja *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minutenn.n.b.
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP Second opinion verricht door de Stichting TIPn.n.b.
U25Ja *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minutenn.n.b.
U35Ja *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minutenn.n.b.
Vullingen (V-codes)
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaaln.n.b.
V30Fissuurlak eerste element Fissuurlak eerste elementn.n.b.
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zittingn.n.b.
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicamentn.n.b.
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapjen.n.b.
V70Ja *Parapulpaire stift Parapulpaire stiftn.n.b.
V71Eénvlaksvulling amalgaam Eénvlaksvulling amalgaamn.n.b.
V72Tweevlaksvulling amalgaam Tweevlaksvulling amalgaamn.n.b.
V73Drievlaksvulling amalgaam Drievlaksvulling amalgaamn.n.b.
V74Meervlaksvulling amalgaam Meervlaksvulling amalgaamn.n.b.
V80Ja *Wortelkanaalstift Wortelkanaalstiftn.n.b.
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeern.n.b.
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeern.n.b.
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeern.n.b.
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeern.n.b.
V85Ja *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde elementn.n.b.
V91Eénvlaksvulling composiet Eénvlaksvulling composietn.n.b.
V92Tweevlaksvulling composiet Tweevlaksvulling composietn.n.b.
V93Drievlaksvulling composiet Drievlaksvulling composietn.n.b.
V94Meervlaksvulling composiet Meervlaksvulling composietn.n.b.
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)
X10Kleine röntgenfoto Kleine röntgenfoton.n.b.
X21Kaakoverzichtsfoto Kaakoverzichtsfoton.n.b.
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaakn.n.b.
X24Schedelfoto Schedelfoton.n.b.
X25Maken meerdimensionale kaakfoto Maken meerdimensionale kaakfoton.n.b.
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen meerdimensionale kaakfoton.n.b.
Abonnementen (Z-codes)
Z10Ja *Abonnement categorie A per maand Abonnement categorie A per maandn.n.b.
Z20Ja *Abonnement categorie B per maand Abonnement categorie B per maandn.n.b.
Z30Ja *Abonnement categorie C per maand Abonnement categorie C per maandn.n.b.
Z40Ja *Abonnement categorie D per maand Abonnement categorie D per maandn.n.b.
Z50Ja *Abonnement categorie E per maand Abonnement categorie E per maandn.n.b.
Z60Ja *Abonnement categorie F per maand Abonnement categorie F per maandn.n.b.