Ieder jaar worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe prestaties en tarieven voor tandheelkunde bekendgemaakt. De nieuwe tarieven voor 2018 gelden vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Deze tandartstarieven zijn op 20 juni 2017 bekendgemaakt. De gemiddelde stijging van de meeste tarieven zijn 2,7 procent. Voor implantologische en orthodontie behandelingen is dat 2,6%.

Voor 2018 zijn er ook een aantal behandelingen vervallen ten opzichte van 2017. De tarieven hiervoor staan voor 2018 dan niet meer weergegeven. Daar tegen over staat natuurlijk dat er ook nieuwe behandelingen zijn ingevoerd. Hier zijn daarom geen historische gegevens over de tarieven van eerdere jaren over te vinden.

Dental Treatment Costs in the Netherlands Bekijk hier de tarievenlijst in het engels.

Bijzondere toeslagen

De bijzondere toeslag voor exceptionele behandelingen (consumenten keuze tarief) is tot nog toe niet doorgegaan. Dit kan mogelijk later alsnog worden ingevoerd. Voor de tariefaanpassing van toeslag voor geriatrie komt mogelijk nog wel een tariefaanpassing. Dit is een toeslag voor de oudere patiënten die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, waardoor behandelingen gecompliceerder worden. Bij deze groep gaat het meestal om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problematiek.

Tandartstarieven op uw website

Wilt u als tandarts de nieuwe tarieven op uw website plaatsen? Door onderstaande code te kopiëren en te plakken op uw website, zijn de tarieven direct beschikbaar voor al uw bezoekers. Ook kunt u natuurlijk de tandartstarieven pdf downloaden en plaatsen op uw website.

Download de gehele NZa tandartstarieven PDF
Download de tandartstarieven NZa PDF

of kopieer deze code:
<a href=”https://www.tandarts.com/wp-content/uploads/2017/07/Tandartstarieven-2018-Alleen-1.pdf”>Tandartstarieven 2018 PDF</a>

Wijzigingen Regeling mondzorg

Burgerservicenummer

De verplichting van het Burgerservicenummer (BSN) van de patient om op de nota te vermelden is geschrapt. Het BSN mag slechts verwerkt worden door de praktijk wanneer daar wettelijk basis voor is. Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk vastgesteld dat factoringmaatschappijen niet onder de wet: “Wet gebruik BSN in de zorg” vallen. Hierdoor mogen zij het BSN niet verwerken en is de remlichting voor vermelding geschrapt.

Verplichte prijslijst van materiaal en techniek

Alle praktijken moeten een prijslijst voor materiaal en techniek publiceren. De prijslijst moet inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen, zodat de patient deze informatie gemakkelijk kan verkrijgen. De prijslijst dient volgens onderstaand formaat te worden gepubliceerd:

Gezien de vele mogelijkheden en verschillen van materialen en technieken in de tandheelkunde is er veel variatie in de prijs. Om het voor patiënten inzichtelijk te maken, moeten ze deze informatie kunnen verkrijgen over de verschillende behandel- en prijsmogelijkheden.

Beleidsregels Mondzorg 2018
Prestaties en Tarieven Tandtechniek in eigen Beheer 2018

Prijsopgave voor de patiënt

Om de tandheelkunde transparanter te maken, moet de mondzorgaanbieder boven een bedrag van 250 euro, voorafgaand aan de behandeling aan de patient de prijsopgave overleggen. Het is mogelijk dat dit in bepaalde gevallen dit niet werkbaar is, waardoor van de prijsopgave afgeweken moet worden. Hierdoor is er met artikel 6.1 lid 4 de ruimte gelaten om nadere afspraken te maken over het tijdstip en de wijze waarop de prijsopgave wordt berekent. Onder voorwaarde dat dit voor de start van de behandeling is overeengekomen.

Overzicht tandartstarieven 2018

Groep / CodeKosten M/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2017Tarief 2018Verschil in %
Verdoving (A-codes)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,45€ 13,812,68%
A15Oppervlakte verdoving€6,99€ 7,182,72%
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatieKostprijsKostprijs
Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€26,89€ 27,632,75%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€26,89€ 27,632,75%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€34,57€ 35,221,88%
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C11Periodieke controle€20,44€ 21,002,74%
C13Probleemgericht consult€20,44€ 21,002,74%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€20,44€ 21,002,74%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan behandelplan€96,81€ 99,462,74%
C29Ja *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€26,89€ 27,632,75%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€53,79€ 55,262,73%
C80Mondzorg aan huis€16,14€ 16,582,73%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€43,03€ 44,212,74%
C85Weekendbehandeling€20,44€ 21,002,74%
C86Avondbehandeling€20,44€ 21,002,74%
C87Nachtbehandeling€20,44€ 21,002,74%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
E01Wortelkanaalbehandeling consult€20,44€ 21,002,74%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€37,65€ 38,682,74%
E03Consult na tandheelkundig ongeval€29,58€ 30,392,74%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumententitanium instrumenten€45,18€ 46,021,86%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€96,81€ 99,462,74%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€139,84€ 143,672,74%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€182,87€ 187,872,73%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€225,90€ 232,082,74%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€16,14€ 16,582,73%
E31Snij-/ hoektand€107,57€ 110,512,73%
E32Premolaar€150,60€ 154,722,74%
E33Molaar€193,63€ 198,932,74%
E34Ja *Aanbrengen retrograde vulling€21,51€ 22,102,74%
E36Ja *Het trekken van een element met re-implantatie€75,30€ 77,362,74%
E37Kijkoperatie€64,54€ 66,312,74%
E40Directe pulpa-overkapping€26,89€ 27,632,75%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€10,76€ 11,052,70%
E43Ja *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€21,51€ 22,102,74%
E44Verwijderen spalk, per element€5,38€ 5,532,79%
E45Aanbrengen rubberdam€10,76€ 11,052,70%
E51Verwijderen van kroon of brug€32,27€ 33,152,73%
E52Moeilijke wortelkanaalopening€26,89€ 27,632,75%
E53Verwijderen van wortelstift€37,65€ 38,682,74%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€26,89€ 27,632,75%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€26,89€ 27,632,75%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade €37,65€ 38,682,74%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€26,89€ 27,632,75%
E60Ja *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€43,03€ 44,212,74%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€75,30€ 77,362,74%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €48,41€ 49,732,73%
E63Ja *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€40,34€ 41,442,73%
E64Afsluiting van open wortelpunt€43,03€ 44,212,74%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€43,03€ 44,212,74%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€53,79€ 55,262,73%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€26,89€ 27,632,75%
E85Elektronische lengtebepaling€13,45€ 13,812,68%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€72,61€ 74,602,74%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€53,79€ 55,262,73%
E90Inwendig bleken, eerste zitting€43,03€ 44,212,74%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€16,14€ 16,582,73%
E97Ja *Uitwendig bleken per kaak€67,23€ 69,072,74%
E98Materialen voor thuisblekenKostprijsKostprijs
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€134,46€ 138,142,74%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€86,06€ 88,412,73%
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €59,16€ 60,782,74%
G10Niet-standaard beetregistratie€80,68€ 82,892,74%
G11Scharnierasbepaling€80,68€ 82,892,74%
G12Centrale relatiebepaling€75,30€ 77,362,74%
G13Protrale/laterale bepalingen€53,79€ 55,262,73%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€484,07€ 497,322,74%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€26,89€ 27,632,75%
G16Therapeutische positiebepaling€26,89€ 27,632,75%
G20Beetregistratie intra-oraal€53,79€ 55,262,73%
G33Ja *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€53,79€ 55,262,73%
G61Instructie spieroefeningen€53,79€ 55,262,73%
G62Ja *Occlusale spalk €145,22€ 149,192,73%
G63Ja *Repositiespalk€215,14€ 221,032,74%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€26,89€ 27,632,75%
G65Ja *Indirect planmatig inslijpen€295,82€ 303,922,74%
G66Biofeedbacktherapie€48,41€ 49,732,73%
G67Behandeling triggerpoint€59,16€ 60,782,74%
G68Ja *Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 44,21
G69Ja *Opbeetplaat€59,16€ 60,782,74%
G71Ja *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€268,93€ 276,292,74%
G72Controlebezoek MRA€26,89€ 27,632,75%
G73Ja *Reparatie MRA met afdruk€43,03€ 44,212,74%
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11Trekken tand of kies€40,34€ 41,442,73%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€30,12€ 30,942,72%
H21Kosten hechtmateriaal€5,72€ 5,831,92%
H26Hechten weke delen€59,16€ 60,782,74%
H33Hemisectie van een molaar€ 66,31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €64,54€ 66,312,74%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €48,41€ 49,732,73%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €32,27€ 33,152,73%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€64,54€ 66,312,74%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€86,06€ 88,412,73%
H44Primaire antrumsluiting€59,16€ 60,782,74%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€53,79€ 55,262,73%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€16,14€ 16,582,73%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€75,30€ 77,362,74%
H60Marsupialisatie€75,30€ 77,362,74%
H65Primaire sluiting€145,22€ 149,192,73%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €75,30€ 77,362,74%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €145,22€ 149,192,73%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€102,19€ 104,992,74%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€172,11€ 176,822,74%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€53,79€ 55,262,73%
Implantaten (J-codes)
J01Initieel onderzoek implantologie€59,72€ 61,272,60%
J02Ja *Verlengd onderzoek implantologie€91,87€ 94,262,60%
J03Ja *Proefopstelling€124,02€ 127,252,60%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€41,34€ 42,422,61%
J06Vrijleggen foramen mentale€27,56€ 28,282,61%
J07Ja *Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik KostprijsKostprijs
J08Ja *Aanbrengen botvervangers in extractie wond €18,37€ 18,852,61%
J09Ja *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €220,49€ 226,222,60%
J10Ja *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €137,80€ 141,392,61%
J11Prepareren donorplaats€124,02€ 127,252,60%
J12Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€133,21€ 136,672,60%
J13Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€64,31€ 65,982,60%
J15Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€78,09€ 80,122,60%
J16Ja *Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €78,09€ 80,122,60%
J17Ja *Aanvullende ophoging bodem bijholte€119,43€ 122,542,60%
J18Ja *Ophoging bodem bijholte orthograad€55,12€ 56,552,59%
J19Toeslag esthetische zone€59,72€ 61,272,60%
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak€209,92€ 215,382,60%
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€75,33€ 77,292,60%
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €105,65€ 108,402,60%
J23Ja *Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€68,90€ 70,692,60%
J24Ja *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€22,97€ 23,562,57%
J25Ja *Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€41,34€ 42,422,61%
J26Moeizaam verwijderen implantaat€151,58€ 155,532,61%
J27Vervangen implantaat €209,92€ 215,382,60%
J30Bindweefseltransplantaat, eerste €96,46€ 98,972,60%
J31Volgende bindweefseltransplantaat€45,93€ 47,132,61%
J32Ja *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €105,65€ 108,402,60%
J33Kosten implantaat€290,00€ 302,704,38%
J40Ja *Twee magneten/drukknoppen€142,40€ 146,102,60%
J41Ja *Elke volgende magneet, drukknop €32,15€ 32,992,61%
J42Ja *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €188,33€ 193,232,60%
J43Ja *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €59,72€ 61,272,60%
J44Ja *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €22,97€ 23,562,57%
J50Ja *Boven- en onder klikgebit €473,13€ 485,432,60%
J51Ja *Onder-klikgebit €307,76€ 315,762,60%
J52Ja *Boven-Klikgebit€307,76€ 315,762,60%
J53Ja *Omvorming klikgebit€91,87€ 94,262,60%
J54Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€119,43€ 122,542,60%
J55Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€137,80€ 141,392,61%
J56Ja *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €160,77€ 164,952,60%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €78,09€ 80,122,60%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €101,06€ 103,682,59%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€124,02€ 127,252,60%
J60Specifiek consult nazorg implantologie €50,53€ 51,842,59%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie €82,68€ 84,832,60%
J70Ja *Opvullen zonder staafdemontage€128,62€ 131,962,60%
J71Ja *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€160,77€ 164,952,60%
J72Ja *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€183,74€ 188,522,60%
J73Ja *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €206,71€ 212,082,60%
J74Ja *Reparatie zonder staafdemontage€50,53€ 51,842,59%
J75Ja *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€96,46€ 98,972,60%
J76Ja *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€119,43€ 122,542,60%
J77Ja *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €142,40€ 146,102,60%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €467,62€ 479,772,60%
J97Overheadkosten implantaten€166,12€ 169,231,87%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€94,01€ 35,22-62,54%
Preventieve mondzorg (M-codes)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€12,06€ 12,392,74%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€12,06€ 12,392,74%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€12,06€ 12,392,74%
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€24,20€ 24,872,77%
M10Fluoridebehandeling, methode I€26,89€ 27,632,75%
M20Fluoridebehandeling, methode II€21,51€ 22,102,74%
M32Ja *Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€16,14€ 16,582,73%
M61Ja *Mondbeschermer€24,20€ 24,872,77%
Kunstgebitten (P-codes)
P01Ja *Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€37,65€ 38,682,74%
P02Ja *Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€80,68€ 82,892,74%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€53,79€ 55,262,73%
P04Ja *Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€80,68€ 82,892,74%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€37,65€ 38,682,74%
P07Ja *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€16,14€ 16,582,73%
P08Ja *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€43,03€ 44,212,74%
P10Ja *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€80,68€ 82,892,74%
P14Individuele afdruk met randopbouw€59,16€ 60,782,74%
P15Ja *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€161,36€ 165,772,73%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €59,16€ 60,782,74%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€53,79€ 55,262,73%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€16,14€ 16,582,73%
P21Ja *Volledig kunstgebit bovenkaak€161,36€ 165,772,73%
P25Ja *Volledig kunstgebit onderkaak€215,14€ 221,032,74%
P27Reoccluderen€53,79€ 55,262,73%
P28Naregistratie en remounten€53,79€ 55,262,73%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€43,03€ 44,212,74%
P30Ja *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€349,61€ 359,172,73%
P31Ja *Wortelkap met stift€134,46€ 138,142,74%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€80,68€ 82,892,74%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€53,79€ 55,262,73%
P34Ja *Frame kunstgebit, 1-4 elementen€220,52€ 226,552,73%
P35Ja *Frame kunstgebit, 5-13 elementen€301,20€ 309,442,74%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€26,89€ 27,632,75%
P37Frontopstelling in aparte zitting€32,27€ 33,152,73%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€59,16€ 60,782,74%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€80,68€ 82,892,74%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€13,45€ 13,812,68%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€26,89€ 27,632,75%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€26,89€ 27,632,75%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€32,27€ 33,152,73%
P45Ja *Noodkunstgebit€107,57€ 110,512,73%
P51Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €37,65€ 38,682,74%
P52Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €80,68€ 82,892,74%
P53Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €53,79€ 55,262,73%
P54Ja *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €80,68€ 82,892,74%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€37,65€ 38,682,74%
P57Ja *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€16,14€ 16,582,73%
P58Ja *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€43,03€ 44,212,74%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€32,27€ 33,152,73%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€26,89€ 27,632,75%
P70Ja *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak €150,60€ 154,722,74%
P78Ja *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€43,03€ 44,212,74%
P79Ja *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €43,03€ 44,212,74%
Kronen en bruggen (R-codes)
R08Ja *Eenvlaks composiet inlay€64,54€ 66,312,74%
R09Ja *Tweevlaks composiet inlay€123,71€ 127,092,73%
R10Ja *Drievlaks composiet inlay€161,36€ 165,772,73%
R11Ja *Eenvlaksinlay€96,81€ 99,462,74%
R12Ja *Tweevlaksinlay€150,60€ 154,722,74%
R13Ja *Drievlaksinlay€215,14€ 221,032,74%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€26,89€ 27,632,75%
R24Ja *Kroon€236,66€ 243,132,73%
R28Ja *Endokroon, indirect vervaardigd€64,54€ 66,312,74%
R29Ja *Confectiekroon€53,79€ 49,73-7,55%
R31Opbouw plastisch materiaal€53,79€ 55,262,73%
R32Ja *Gegoten opbouw, indirecte methode€53,79€ 55,262,73%
R33Ja *Gegoten opbouw, directe methode€107,57€ 110,512,73%
R40Ja *Eerste brugtussendeel€161,36€ 165,772,73%
R45Ja *Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€80,68€ 82,892,74%
R46Ja *Brugverankering, per anker€53,79€ 55,262,73%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€134,46€ 138,142,74%
R50Ja *Metalen fixatiekap met afdruk€26,89€ 27,632,75%
R55Ja *Gipsslot met extra afdruk€26,89€ 27,632,75%
R60Ja *Plakbrug zonder preparatie€107,57€ 110,512,73%
R61Ja *Plakbrug met preparatie€161,36€ 165,772,73%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€37,65€ 38,682,74%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€21,51€ 22,102,74%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€59,16€ 60,782,74%
R71Ja *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €59,16€ 60,782,74%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€32,27€ 33,152,73%
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€21,51€ 22,102,74%
R74Ja *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€21,51€ 22,102,74%
R75Ja *Opnieuw vastzetten plakbrug€53,79€ 55,262,73%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€26,89€ 27,632,75%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€26,89€ 27,632,75%
R78Ja *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€64,54€ 66,312,74%
R79Ja *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€107,57€ 110,512,73%
R80Ja *Temporaire, eerste voorziening€26,89€ 27,632,75%
R85Ja *Temporaire, volgende voorziening€10,76€ 11,052,70%
R90Ja *Gedeeltelijk voltooid werkKostprijsKostprijs
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€142,53€ 146,432,74%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€155,98€ 160,252,74%
T21Grondig reinigen wortel, complex€29,04€ 29,842,75%
T22Grondig reinigen wortel, standaard€21,51€ 22,102,74%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€83,37€ 85,652,73%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€96,81€ 99,462,74%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€43,03€ 44,212,74%
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 58,02
T42Consult parodontale nazorg€ 83,99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 111,62
T44Complex consultparodontale nazorg€ 148,64
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€75,30
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€56,48
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€108,65
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€81,75
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€144,68
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist€108,65
T57Ja *Toepassing lokaal medicament€58,09€ 59,682,74%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€142,53€ 146,432,74%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€155,98€ 160,252,74%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€174,80€ 179,592,74%
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€268,93€ 276,292,74%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€322,71€ 331,542,74%
T73Directe post-operatieve zorg, kort €53,79€ 55,262,73%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€144,68€ 148,642,74%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€139,84€ 143,672,74%
T76Tuber- of retromolaarplastiek€67,23€ 69,072,74%
T80Tandvleestransplantaat€115,64€ 118,802,73%
T81Tuber- of retromolaarplastiek€94,13€ 96,702,73%
T82Tandvleescorrectie per element€51,10€ 52,492,72%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €134,46€ 138,142,74%
T84Ja *Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €322,71€ 331,542,74%
T85Ja *Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€107,57€ 110,512,73%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€174,80€ 179,592,74%
T87Kroonverlenging per element€174,80€ 179,592,74%
T88Kroonverlenging per sextant€322,71€ 331,542,74%
T89Directe post-operatieve zorg, kort€53,79€ 55,262,73%
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€144,68€ 148,642,74%
T91Pocketregistratie€32,27€ 33,152,73%
T92Parodontiumregistratie€64,54€ 66,312,74%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€37,65€ 38,682,74%
T94Behandeling tandvleesabces€72,61€ 74,602,74%
T95Ja *(Draad)Spalk€21,51€ 22,102,74%
T96Uitgebreide voedingsanalyse€53,79€ 55,262,73%
Uurtarieven (U-codes)
U05Ja *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€14,13€ 14,472,41%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€176,40€ 180,952,58%
U25Ja *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€12,25€ 12,592,78%
U35Ja *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€14,13€ 14,472,41%
Vullingen (V-codes)
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€64,54€ 66,312,74%
V30Fissuurlak eerste element€24,20€ 24,872,77%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€13,45€ 13,812,68%
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament€5,38€ 5,532,79%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€10,76€ 11,052,70%
V70Ja *Parapulpaire stift€10,76€ 11,052,70%
V71Eénvlaksvulling amalgaam€22,59€ 23,212,74%
V72Tweevlaksvulling amalgaam€36,04€ 37,022,72%
V73Drievlaksvulling amalgaam€46,79€ 48,072,74%
V74Meervlaksvulling amalgaam€65,62€ 67,412,73%
V80Ja *Wortelkanaalstift€18,83€ 19,342,71%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€33,35€ 34,262,73%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€46,79€ 48,072,74%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€57,55€ 59,132,75%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€76,38€ 78,472,74%
V85Ja *Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€8,07€ 8,292,73%
V91Eénvlaksvulling composiet€43,03€ 44,212,74%
V92Tweevlaksvulling composiet€56,48€ 58,022,73%
V93Drievlaksvulling composiet€67,23€ 69,072,74%
V94Meervlaksvulling composiet€86,06€ 88,412,73%
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)
X10Kleine röntgenfoto€15,06€ 15,472,72%
X21Kaakoverzichtsfoto€64,54€ 66,312,74%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€64,54€ 66,312,74%
X24Schedelfoto€29,04€ 29,842,75%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€129,09€ 132,622,73%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€53,79€ 55,262,73%
Abonnementen (Z-codes)
Z10Ja *Abonnement categorie A per maand€6,99€ 7,182,72%
Z20Ja *Abonnement categorie B per maand€10,76€ 11,052,70%
Z30Ja *Abonnement categorie C per maand€14,52€ 14,922,75%
Z40Ja *Abonnement categorie D per maand€17,75€ 18,232,70%
Z50Ja *Abonnement categorie E per maand€21,51€ 22,102,74%
Z60Ja *Abonnement categorie F per maand€5,92€ 6,082,70%

Belangrijkste wijzigingen binnen de prestaties

Hieronder kunt u de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels van de tandheelkundige zorg per 1-1-2018 lezen. Deze veranderingen zijn allemaal om de tandheelkunde te bevorderen. Onderstaande wijzigingen zijn ook in prijs te zien in bovenstaande tabel. Hierdoor zijn er dus ook voor een aantal prestaties grote verschillen in prijs gekomen.

Preventieve mondzorg M01, M02 en M03

Om de regelgeving van de preventieve mondzorg te verduidelijken, wordt de behandeltijd afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek M32

Voor prestatie M32 is het vanaf 2018 mogelijk om deze declarabel te maken voor enzymatisch onderzoek. De prestatie mag alleen in rekening gebracht worden, wanneer de patient zelf tijdens de test aanwezig was. De materiaal- en techniekkosten voor de speeksel test kunnen door middel van het sterretje in rekening gebracht worden.

Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving A10

Voor prestatie A10 is de regelgeving verduidelijkt. Het is duidelijker om te zien hoe vaak prestatie A10 in rekening gebracht mag worden voor de patiënt. Deze regelgeving is in lijn met de eerder gestelde duiding door de PTBC.

Behandeling onder algehele narcose of sedatie A20

Voor prestatie A20 is het mogelijk om sedatie te gebruiken, mits de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer wordt gevolgd.

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament V40

De omschrijving van prestatie V40 is veranderd. V40 is niet bedoelt voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, bloeding stelpende materialen of een fluoride behandeling zoals die bedoeld zijn in prestatie M10 of M20. De omschrijving van V40 is dus verduidelijkt. Let op: De prestatie is wel bedoelt voor fluoride applicaties van maximaal vijf elementen per zitting.

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten E04

Vanaf 2018 is het mogelijk om E04 in combinatie met prestatie E77 gezamenlijk in rekening gebracht mag worden.

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval E43

Voor prestatie E43 is de omschrijving veranderd. In 2017 kon de prestatie per verbinding in rekening gebracht worden, in 2018 is dat veranderd in per element.

Verwijderen spalk, per element E44

Prestatie E44 is toegevoegd aan de lijst met prestatiecodes. Hier moet het elementnummer dus ook vermeld gaan worden. De prestatie kan per element declarabel gemaakt worden.

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk G68

Prestatie G68 is aan de lijst toegevoegd. G68 is voor de reparatie van de occlusale- of repositiespalk met afdruk. Om de materiaal- en techniekkosten in rekening te brengen kan dat via het sterretje. Voor kleine reparaties zonder afdruk, kan dat middels prestatie G64.

Hemisectie van een molaar H33

Prestatie H33 is nieuw toegevoegd voor de hemisectie van een molaar.

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit P60

Voor prestatie P60 is het vanaf nu niet meer mogelijk om deze prestatie binnen drie maanden tijd opnieuw in rekening te brengen. Het is dus duidelijk wanneer de zorgaanbieder deze in rekening brengt.

Tandvleesbehandelingen T11, T12 en T31

Voor prestatie T11, T12 en T31 is de omschrijving aangepast. Het woord: “gemodificeerd” is verwijderd uit de omschrijving.

Grondig reinigen wortel complex en standaard T21 en T22

Prestatie T21 en T22 zijn deze functioneel gemaakt. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in zorgverlener. Het onderscheid wordt nu gemaakt door zorginhoud en niet wie de zorg levert.

Parodontale nazorg T51, T52, T53, T54, T55 en T56

De bovenstaande prestaties zijn opnieuw functioneel gemaakt en komen te vervallen. De nieuwe prestaties zijn onderverdeelt bij T41, T42, T43 en T44. Ook hier wordt net zoals bij de vorige wijziging geen onderscheid meer gemaakt in zorgverlener die de zorg levert.

Tuber- of retromolaarplastiek T76

Voor prestatie T76 is het ook mogelijk om deze in combinatie met T70 en T71 gezamenlijk declarabel te maken.

Toepassen regeneratiemateriaal T84, T85, T86 en Parodontose kroonverlengingsprocedure T87, T88

Bij prestatie T84, T85, T86, T87 en T88 is de prestatie verduidelijkt. De tijd mag nu inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne zijn.

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J15, Aanvullende ophoging bodem bijholte J17 en Ophoging bodem bijholte orthograad J18

Voor prestatie J15, J17 en J18 is het in combinatie met J27 mogelijk declarabel te maken. Dit komt mede aangezien J27 dezelfde verrichtingen als J20 betreft. Hier was de combinatie al mogelijk in het verleden.

Staaf/elke volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak J42, J43

De prestatie J42 en J43 geldt nu per kaak. De prestatie is verduidelijkt.

Eenduidig gebruik termen verdoving en anesthesie

Ten behoeve van de duidelijkheid van de patient is de eenduidigheid in terminologie voor de term verdoving verduidelijkt. De term verdoving wordt ingevoerd als term in plaats van anesthesie.

Voor de Tandartstarieven 2019 is momenteel nog weinig kenbaar. Er volgt later meer hierover.