Voor onderstaande aandoeningen kan je allemaal bij een tandarts terecht. De aandoeningen staan op alfabetische volgorde, waardoor u gemakkelijk door dit artikel kan gaan. Wanneer u op “lees meer” klikt, krijgt u meer informatie over de desbetreffende aandoening.

Aangezichtspijn

Bij aangezichtspijn is er sprake van felle pijnscheuten in het gezicht. Het stekende gevoel kan op alle plaatsen in het gezicht voorkomen en kan enkele seconden tot minutenlang aanhouden. Aangezichtspijn is een vorm van zenuwpijn. De pijnscheuten worden vaak uitgelokt door prikkels, zoals bewegen (kauwen), aanraking, kou of warmte. Deze aandoening kan op alle leeftijden ontstaan, hoewel mensen tussen de 50 en 70 jaar het vaakst lijken te worden getroffen.

Lees meer

Abces in de mond

Een abces is een zwelling die gevuld is met pus (etter). De zwelling is meestal het resultaat van een bacteriële ontsteking en veroorzaakt pijnklachten. Een abces in de mond komt regelmatig voor. Alhoewel deze aandoening erg pijnlijk kan zijn, is het goed te bestrijden. In de meeste gevallen kan de tandarts een abces in de mond behandelen.

Lees meer

Aften

Aften zijn kleine zweertjes in de mond. Ze komen vaak voor: 20 % van de mensen heeft wel eens een aft in de mondholte. Alhoewel aften behoorlijk pijnlijk kunnen zijn, zijn ze niet ernstig. Over het algemeen genezen de zweertjes binnen twee weken. In sommige gevallen zijn ze hardnekkig of komen ze steeds terug. Aften in de mond zijn niet besmettelijk.

Lees meer

Bloedend Tandvlees

Bloedend tandvlees is een van de meest voorkomende mondproblemen. Tandvlees dat snel bloedt, duidt meestal op een tandvleesontsteking. Gezond tandvlees bloedt niet, ook niet bij het tandenpoetsen. Heb je last van tandvleesklachten, dan is het belangrijk om even langs de tandarts te gaan. Hij of zij kan de oorzaken van bloedend tandvlees achterhalen en eventueel behandelen.

Lees meer

Droge mond

Een droge mond overkomt iedereen wel eens, bijvoorbeeld na intensief sporten of bij het ontwaken. Sommige mensen hebben echter altijd een droge mond. Vaak is er in dat geval sprake van slechtwerkende speekselklieren (hyposialie). Een droge mond, ook wel xerostomie of drogemondsyndroom genoemd, geeft vervelende klachten en kan bovendien leiden tot het sneller ontwikkelen van cariës of andere mondproblemen.

Lees meer

Gaatjes

Gaatjes in tanden of kiezen, de meeste mensen hebben er weleens last van. Gaatjes – ook wel tandbederf of cariës genoemd – ontstaan als de buitenste laag van de tand of kies kapot gaat, waardoor bacteriën door kunnen dringen tot de zachtere kern. De tandarts kan een gaatje in gebitselementen snel herkennen en repareren. Zo wordt voorkomen dat de tand of kies gaat ontsteken of zelfs verloren gaat.

Lees meer

Gebitsslijtage

Alles wat je vaak gebruikt is aan slijtage onderhevig, dus ook je gebit. Bij de een verloopt dit proces echter wat sneller dan bij de ander. Door gebitsslijtage vermindert de glazuurlaag en worden de tanden en kiezen steeds korter. Dit kan veel klachten veroorzaken en is bovendien ontsierend. Gebitsslijtage kan diverse oorzaken hebben. De gevolgen van deze aandoening zijn over het algemeen goed te behandelen: voor een gebitsslijtage behandeling kun je terecht bij je tandarts.

Lees meer

Gevoelige Tanden

Gevoelige tanden is een vaak voorkomende klacht. Veel mensen hebben weleens pijn in het gebit tijdens het eten van een ijsje of het drinken van hete koffie. Met de term gevoelige tanden wordt eigenlijk gevoelige tandhalzen bedoeld: op dit stukje van de tand komen de pijnprikkels binnen. Meestal is teruggetrokken tandvlees de boosdoener. Door een goede mondhygiëne zijn gevoelige tandhalzen te voorkomen.

Lees meer

Kaakklachten

De kaak is een complex onderdeel van het hoofd. Het kaakgewricht verbindt de onderkaak met de schedelbasis. Een grote hoeveelheid spieren en pezen zorgen ervoor dat de onderkaak kan bewegen. Door overbelasting, een ongeluk of andere oorzaak, kan de kaak echter minder goed gaan functioneren. Dit leidt vaak tot pijn, moeite met het bewegen van de kaak of andere kaakklachten.

Lees meer

Kaaskiezen

Kaaskiezen, ook wel kaasmolaren genoemd, zijn kiezen met afwijkingen in de glazuurlaag en het tandbot. Deze kiezen hebben lichtgele tot geelbruine vlekken (vandaar de verwijzing naar kaas) of zijn egaal geel. Soms is er één kies aangetast, maar er kan ook sprake zijn van meerdere kaasmolaren in het gebit. Doordat de glazuurlaag op sommige plekken heel dun is of zelfs helemaal ontbreekt, zijn deze kiezen extra gevoelig voor het ontstaan van cariës en pijnklachten. Kaaskiezen ontstaan al tijdens de aanleg van het gebit. Ze zijn dus direct na het doorbreken te herkennen. Kaasmolaren kunnen zowel in het melkgebit als in het blijvende gebit voorkomen.

Lees meer

Kiespijn

Kiespijn is op zichzelf geen aandoening, maar een symptoom van gebitsproblemen. Pijn in de kiezen komt heel vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. Soms gaat de pijn vanzelf weer over. Is de pijn hevig of blijven de pijnklachten aanhouden, dan is het tijd voor een bezoek aan de tandarts. Deze kan de oorzaak van kiespijn achterhalen en behandelen.

Lees meer

Mondbranden

Mondbranden, ook wel burning mouth syndrome (BMS) genoemd, is een klacht die vooral voorkomt bij mensen die ouder zijn dan veertig jaar. Vrouwen hebben vaker last van deze aandoening dan mannen. Bij mondbranden is er sprake van een pijnlijk gevoel in de mondholte of op de tong. De klachten kunnen lang aanhouden, maar verdwijnen meestal spontaan. Er is niet altijd een duidelijk aanwijsbare oorzaak te vinden voor deze mondproblemen. Daardoor is een behandeling in veel gevallen ook niet mogelijk.

Lees meer

Ontstoken Tandvlees

Ontstoken tandvlees bloedt snel als u tandenpoets en ziet er rood en gezwollen uit. Als ontstoken tandvlees (gingivitis) niet tijdig wordt herkend en behandeld kan deze overgaan in parodontitis(ontsteking en verlies van het steunweefsel van tanden en kiezen). Hierdoor kunnen uw tanden en kiezen los gaan staan en op den duur zelfs verloren gaan.

Lees meer

Slaapapneu en Snurken

Slaapapneu en snurken zijn veelgehoorde klachten. Bij deze aandoening stokt de ademhaling tijdens de slaap gedurende een aantal seconden, waarna er plotseling weer diep adem wordt gehaald met een snurkend geluid. Niet alleen de patiënt, maar ook de bedpartner kan veel last hebben van apneu en snurken. Een verstoorde nachtrust is echter maar een van de vele problemen die deze aandoening met zich meebrengt. We spreken van apneu als de ademhaling vijf keer per uur (of vaker) wordt onderbroken.

Lees meer

Slechte Adem

De officiële naam voor slechte adem is halitose. Deze aandoening wordt ook wel mondgeur, ademgeur of foetor ex ore genoemd. Al deze namen duiden echter op hetzelfde probleem: een onfris ruikende adem. Halitose komt vaak voor en kan door veel factoren veroorzaakt worden. De tandarts kan in de meeste gevallen de oorzaken van een slechte adem achterhalen en de halitose behandelen. Soms zal de tandarts je met slechte adem symptomen doorsturen naar de huisarts.

Lees meer

Tandenknarsen

Tandenknarsen, ook wel knarsetanden of bruxisme genoemd, is het hard over elkaar heen schuiven van het boven- en ondergebit. Dit veroorzaakt een schurend, knarsend geluid. Ook kaakklemmen (het krachtig opeenklemmen van de kaken) valt onder de term bruxisme. Tandenknarsen en kaakklemmen komen op alle leeftijden voor en kunnen schade aan het gebit veroorzaken. Daarnaast kan bruxisme leiden tot pijnklachten door overbelasting van het kaakgewricht.

Lees meer

Tanderosie

Tanderosie is slijtage van het gebit waarbij de beschermende glazuurlaag van de tanden en kiezen steeds dunner wordt en zelfs op den duur kan verdwijnen. Dit kan leiden tot vervelende klachten zoals pijn, gaatjes of een lelijk gebit. Tandglazuur wordt onder andere aangetast door zure voedingsmiddelen. Deze slijtage is onomkeerbaar: verloren glazuur kan niet terug groeien of opnieuw aangebracht worden. Wel kan de tandarts de versleten gebitselementen opvullen of, in ernstige gevallen, vervangen.

Lees meer

Tandletsel

Het gebit is behoorlijk sterk. Maar soms kan het gebeuren dat een tand schade oploopt, bijvoorbeeld door een klap of een ongeluk. Soms wordt een deel van de tand afgebroken, maar een tand of kies kan er ook met wortel en al uitgeslagen worden. Een uitgeslagen of afgebroken tand is een van de meest voorkomende vormen van tandletsel bij kinderen en volwassenen. Omdat de kiezen verder naar achteren staan, zijn deze beter beschermd tegen klappen en stoten. Een afgebroken kies komt ook vaak voor, maar wordt meestal veroorzaakt door het kauwen op iets hards. Ga met tandletsel altijd naar de tandarts. In veel gevallen is de schade te beperken.

Lees meer

Tandplak

Tandplak (ook wel tandplaque of plak genoemd) is een laagje vuil dat aan de tanden en kiezen kleeft. Dit laagje bestaat uit speeksel, voedselresten en bacteriën en heeft ongeveer dezelfde kleur als het gebit. Als plak regelmatig wordt weggepoetst, kan het weinig kwaad. Het probleem is echter dat het vuil ook op moeilijk bereikbare plaatsen zit. Daardoor wordt vaak niet alle plak verwijderd. Plak die te lang op het gebit aanwezig blijft kan voor problemen zorgen. Als plak verkalkt, verandert het in tandsteen. Tandsteen kan alleen door een tandarts of mondhygiënist verwijderd worden.

Lees meer

Teruggetrokken Tandvlees

terugtrekkend tandvlees, ook wel gingivarecessie genoemd, is een bekend probleem. Teruggetrokken tandvlees hoort bij het ouder worden: naarmate de leeftijd stijgt, trekt het tandvlees een beetje op. Toch zien tandartsen tegenwoordig ook vaak symptomen van gingivarecessie bij jongere mensen. In dat geval is er meestal een specifieke oorzaak.

Lees meer